Редакційна політика

Політика розділів

Інформація про збірник

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Природничі науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історичні науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Право

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія, право

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія, філософія, право

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціально-політичні науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Журналістика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Природничі та технічні науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічні науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформаційне забезпечення процесів та систем управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філологія (романо-германські мови та літератури)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Зміст збірника

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.