Редакційна політика

Політика розділів

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

Головний редакторХаджинов І.В., д.е.н., професор


Члени редколегії:
Амелічева Л.П., к.ю.н., доцент
Велигодська А.К., старш. виклад.
Вєтров О.С., старш. виклад.
Додонов Р.О., д.філос.н., професор
Дороніна О.А., д.е.н., професор
Жильцова С.В., к.х.н.
Залужна О.О., к.філол.н.
Кокорський В.Ф., к.і.н., доцент
Мартинець Л.А., к.пед.наук., доцент
Ніколюк П.К., д.т.н., професор
Пуніна О.В., к.філол.н., доцент