Історія журналу

Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету відповідно  до рішення  Вченої ради університету від 25 січня 2008 р. видається щорічно. Вісник студентського наукового товариства (СНТ) входить до переліку показників, щодо визначення додаткових балів для конкурсного відбору вступників на навчання за ступенем освіти магістра у ДонНУ.