Фінансування журналу

Видавець

Друкується за рішенням Вченої Ради  Донецького національного університету