Том 2, № 11 (2019)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Історія, філософія, право

V. Yu. Avramenko
PDF
6-10
K. V. Bezverkha
PDF
10-13
A. S. Bondar
PDF
14-17
A. O. Hembar
PDF
18-22
D. L. Drach
PDF
22-26
K. P. Ihnatova
PDF
26-30
V. O. Kasian
PDF
30-33
S. S. Kuskova
PDF
33-38
M. O. Oliinyk
PDF
39-42
D. S. Skidan
PDF
43-46
Yu. Yu. Slobodian
PDF
46-49
O. O. Sliusar
PDF
50-53
A. O. Sukhanova
PDF
53-58
O.O. Tkach
PDF
58-61
O. V. Khaietskia
PDF
62-65
M. Yu. Churbanova
PDF
66-70
I. V. Sharapanivska
PDF
70-73

Філологія

N. V. Bakus
PDF
74-77
V. O. Berbenets
PDF
77-81
O. S. Boivan, H. P. Tsmok
PDF
81-87
O. M. Voloseniuk
PDF
87-90
U. V. Hamolina
PDF
91-94
H. O. Gnatyshina
PDF
94-97
V. V. Holovenko
PDF
98-103
N. V. Zhuravel
PDF
103-108
Yu. A. Zhuravska
PDF
108-113
D. P. Ilnitskyi
PDF
113-118
A. I. Kolomiets
PDF
118-122
H. S. Liashova
PDF
123-126
A. A. Malakhova
PDF
126-130
T. A. Mokra
PDF
130-134
V. V. Monastyrska
PDF
134-137
A. V. Pidvalna
PDF
138-141
M. O. Rohova
PDF
141-145
B. V. Chykailo
PDF
146-148
I. T. Shevchenko
PDF
149-152

Природничі та технічні науки

Yu. O. Vakulenko
PDF
153-156
T. S. Korman, I. V. Stoliar
PDF
156-159
O. V. Kulibaba
PDF
160-162
N. F. Senyk, D. R. Levytska
PDF
163-165
I. V. Khachaturian
PDF
166-170
V. V. Shvets
PDF
171-173
A. S. Shelest
PDF
174-177
N. V. Shchus
PDF
177-182

Економічні науки

M. O. Bondarchuk
PDF
183-187
O. I. Ignatko
PDF
187-192
K. M. Kylivnyk
PDF
193-196
K. O. Statkevych
PDF
196-201
L. V. Tsybrovska
PDF
202-207
A. S. Shatkivska
PDF
207-211

Природничі та технічні науки

K. M. Shakh
PDF
212-217