Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редакторХаджинов І.В., д-р екон. наук, професор


Члени редколегії:
Барибін О.І., канд. техн. наук
Вєтров О.С., старш. викладач
Гоцуляк Ю.В., канд. юрид. наук
Дороніна О.А., д-р екон. наук, професор
Залужна О.О., канд. філол. наук
Леонова Н.Г., канд. хім. наук
Мартинець Л. А., д-р пед. наук., доцент
Попов В. Ю.,
д-р філос. наук, професор
Пятницкова І.В.,
канд. іст. наук
Ситар Г.В., д-р. філол. наук, доцент

Історія журналу

Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету відповідно  до рішення  Вченої ради університету від 25 січня 2008 р. видається щорічно. Вісник студентського наукового товариства (СНТ) входить до переліку показників, щодо визначення додаткових балів для конкурсного відбору вступників на навчання за ступенем освіти магістра у ДонНУ.