Особливості глікозилювання білків у хворих на діабет

Автор(и)

  • А. В. Дзісь

Ключові слова:

цукровий діабет; глікозилювання білків; глікозильований гемоглобін

Анотація

У статті розглянуто процес неферментативного глікозилювання, що відбувається за надлишкового вмісту глюкози в крові і стає причиною багатьох молекулярних змін в організмі. Цей процес відбувається у хворих на цукровий діабет, в яких глюкоза в крові більша за норму. Глікозилювання призводить до порушення структури білків, а також зміни ліпідів і мембран, що являється причиною розвитку численних патологій. Проведено аналіз впливу на процес глікозилювання додаткових параметрів, таких як вік, стать, тип діабету.

Посилання

Лозінська Л. М., Семенчин Г. М. Біологічні аспекти неензиматичного глікозилювання. Укр. біохім. журн. 2012. № 5. С. 16–37.

Вплив продукту декарбоксилювання L-аргініну на морфофункціональні показники еритрону за умов експериментального цукрового діабету у щурів / [І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта та ін.]. Фізіол. журн. 2014. № 4. С. 70–79.

Скибчик В. А., Соломенчук Т. М. Глікозильований гемоглобін – фактор підвищеного ризику мікро- і макросудинних ускладнень у хворих на цукровий діабет. Український медичний часопис. 2005. № 5. С. 81–88.

Бойчук Т. М., Толстанов О. К., Грицюк М. І., Гоженко А. І. Глікозилювання білків при цукровому діабеті: феномен утворення та патогенетичні наслідки (огляд літератури). Actual problems of transport medicine. 2013. № 3. С. 52–59.

Association between glycated hemoglobin A1c levels with age and gender in Chinese adults with no prior diagnosis of diabetes mellitus / Qinglin M., Houming L., Guangxin X. та ін. Biomedical reports. 2016. № 4. С. 737– 740.

HbA1c level as a risk factor for retinopathy and nephropathy in children and adults with type 1 diabetes: Swedish population based cohort study / M. Lind, A. Pivodic, A. Svensson та ін. BMJ. 2019. № 366. С. 1–9.

Factors associated with high levels of glycated haemoglobin in patients with type 1 diabetes: a multicentre study in Brazil / C. S. Andrade, G. S. Ribeiro, C. Santos та ін. BMJ Open. 2017. № 7. С. 1–10.

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.106.621854

Аналіз cтандартів Американської діабетичної асоціації. Практична ангіологія. 2008. URL: https://angiology.com.ua/ua/archive /2008/2%2813%29/ article-129/suchasna-medichna-dopomoga-hvorim-nacukroviy-diabet-analiz-ctandartiv-amerikanskoyi-diabetichnoyi-asociaciyi.

Балаболкин М. И. Сахарный диабет. М., 1994; Балаболкин М. И. Диабетология. М., 2000; Балаболкин М. И., Клебанова Е., Креминская В. М. Диференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний. М., 2000.

URL: https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.2.2.

IDF Diabetes Atlas Update 2012. URL: http: // www.idf.org / diabetesatlas / 5e / Update 2012.

Глікозилювання білків при цукровому діабеті: феномен утворення та патогенетичні наслідки (огляд літератури) / Т. М. Бойчук, О. К. Толстанов, М. І. Грицюк, А. І. Гоженко. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2013. № 3. С. 52–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки