Дискурс наукових досліджень поняття медіації

Автор(и)

  • Р. І. Сторожук

Ключові слова:

медіація; медіатор; конфлікт; мирне врегулювання; посередництво

Анотація

У статті висвітлено зміст поняття медіації, проаналізовано її походження від найдавніших часів до сучасного етапу розвитку міжнародних відносин. Розглянуто різноманітність підходів до трактування медіаційних практик з огляду на відсутність існування єдиного варіанту розуміння медіації. Охарактеризовано рівні медіації та особливості медіатора як суб’єкта посередницької діяльності в конфліктному врегулюванні

Посилання

Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры и арбитраж в Древней Греции. Третейский суд. 2010. № 5. С. 23–26.

Статут Організації Об`єднаних Націй: від 26 червня 1946 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010.

Поліщук М. Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів. Держава і право. 2014. № 65. С. 134–139.

Єрьоменко Г. Медіація як спосіб вирішення суперечок. URL: https://www.training.com.ua/ live/interview/Mediatsiya_yak_sposib_virishennya_superechok 74

Da Rocha, Jose Pascal. Political mediation in modern conflict resolution : emerging research and opportunities. Information Science Reference Hershey PA. 2018. URL: https://books.google.com.ua/ books?printsec=frontcover&vid=ISBN1522551190&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Шмелев А. Н. Политическая медиация как способ разрешения международных и внутригосударственных конфликтов. Вестник восстановительной юстиции. 2013. № 10. С. 24–30.

Mars P. Ethnic Politics, Mediation, and Conflict Resolution: The Guyana Experience / P. Mars. Journal of Peace Research. 2001. № 38(3). Р. 353–372.

Рейтанн К. К трансформации конфликта: обзор современных теорий урегулирования конфликтов. URL: https://berghof-foundation.org/library/assessing-the-state-of-the-art-in-conflict-transformation-ru

Клюєв К. Г. Сучасні технологїї розв’язання політичних конфліктів: дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02/ Костянтин Георгійович Клюєв. О., 2016. 210 с.

Кірдан О. Кірдан О. Поняття «медіація» та підходи до його трактування у сучасному науковому дискурсі. Педагогічний часопис Волині. 2019. № 2. С. 12–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2019_2_4

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини