Двосторонні відносини України та Польщі, як одна з підвалин української євроінтеграції

Автор(и)

  • О. В. Хаєцька

Ключові слова:

Євроінтеграція; Польща; Україна; співпраця; відносини

Анотація

робота присвячена розгляду відносин України та Республіки Польща під призмою ідеї євроінтеграції України. В цьому контексті проаналізовано позитивні внески Польщі на шляху української євроінтеграції. В процесі дослідження було використані наступні методи та підходи : проблемно-історичний підхід, методи індукції та дедукції, та системний підхід який дозволяє розглянути явище в якості цілісного елементу. Авторкою було зроблено висновок про те що досліджувані нами держави, збудували настільки міцне підгрунтя успішних двосторонніх відносин, що розвалити його за рахунок, короткочасних «фонових» проблем, не вдасться

Посилання

Онищенко Н., Захарченко М., Захарченко О. Сучасні механізми функціонування українськопольських відносин. Матеріали ІІІ Українсько-польського наукового форуму (11–12 травня 2017, Olsztyn). Olsztyn-Львів: Видавництво НУЛП i INP UWM, 2017. 326 с.

Пісанець П. Кукарцев О. Українсько-Польські відносини в Євроінтеграційному контексті. Матеріали ІІІ Українсько-польського наукового форуму (11–12 травня 2017, Olsztyn). Olsztyn-Львів: Видавництво НУЛП i INP UWM, 2017. 326 с.

Barburska O. Polska wobec europejskich aspiracji Ukraiony. Rola Polski w ksztaltowaniu polityki wschodniej UE na przykladzie Ukrainy; red. J. Borkowski. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. S. 43.

Kamiński S., SołtykR. Borrell gani Polskę (Borrell reproaches Poland), “Gazeta Wyborcza”, 5.01.2005; R. udnicki., Kolejna wpadka Borrella (Another Borrell’s setback), “Unia & Polska” no. 1-2/2005, P. 12–13. 78

Чернова А. В. «Польский фактор» в формировании и продвижении политики ЕС в отношении Украины в 1991–2011 годах. Вестник МГИМО-Университета. 2012. 2 (23): 31–38. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2012-2-23-31-38

European Urban Knowledge Network Polish EU Presidency, 2011 https://www.eukn.eu/eupresidencies/polish-eu-presidency/

Oliwia Sawiska Ocena I Prezewidywania stosunkow Polsko-Ukrainskich ; 25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu. Materiały ІІI Polsko-Ukraińskiеgo Forumu Naukowego (11–12 maja 2017, Olsztyn). Львів-Olsztyn: Wydawnictwo NULP i INP UWM 2017. 326 s.

Wilczak J. Pomaranczowa alternatywa. Polityka, 2004, № 44, S. 56–58.

Стоєцький С. Україна в зовнішній політиці Республіки Польща: євроатлантичний та європейський інтеграційний вимір: Автореф. дис... канд. політ. наук, «НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса», Київ 2007, с. 5

Прихненко М. І Відносини між Україною та Республікою Польща в умовах наростання гібридних загроз безпеці. Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь призму століття (Мовно-історичний портрет польської спільноти на Поділлі) / Донецький національний університет / Укл.: А. Загнітко (наук. і відп. ред.). Вінниця: ТОВ «Твори, 2019, С. 78–81.

Хаєцька О. Місце «Історичного контексту» в сучасних Українсько-Польських відносинах. Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь призму століття (Мовно-історичний портрет польської спільноти на Поділлі) / Донецький національний університет / Укл.: А. Загнітко (наук. і відп. ред.). Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. С. 95–100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини