Ознаки інституту заочного розгляду справи в цивільному процесі України

Автор(и)

  • Я. Р. Даніленко

Ключові слова:

заочний розгляд справи; заочне рішення; неявка відповідача; процедура перегляду заочного рішення

Анотація

У статті досліджено теоретичні засади інституту заочного розгляду справи. Проаналізовано та конкретизовано ряд характерних ознак заочного розгляду справи в цивільному процесі України. На підставі аналізу ознак інституту заочного розгляду справи, як специфічних особливостей, визначено поняття заочного розгляду справи.

Посилання

Бичкова С. С. Заочний розгляд цивільної справи: сутність та умови. Приватне право і підприємництво. 2018. Вип. 18. С. 52-55. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2018_18_12

Погорєлова К.В., Татаренко Г.В. Заочний розгляд справ у цивільному процесі України. Актуальні проблеми права: теорія і практика № 2 (36), 2018. С.163-168.

Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2005. 624 с.

Цивільний процес України: підручник / кол. авторів; за ред. В. О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 768 с.

Заочний розгляд справ: обговорення експертів. Матеріали круглого стілу на тему: «Заочний розгляд справ: проблеми і перспективи». Юридична газета. 20 червня 2017 р. https://yur-gazeta.com/golovna/zaochniy-rozglyad-sprav-obgovorennya-ekspertiv.html

Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики. Юридичний журнал. 2006. №11. С.123-130.

Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах. Вісник Верховного Суду України. 2007. №10. С.25-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

Право