Сучасні медіа маніпуляції

Автор(и)

  • І. О. Мартиненко

Ключові слова:

ЗМІ; медіа; маніпуляція; фейк; критичне мислення

Анотація

У даному дослідженні подана інформація про сучасні медіа маніпуляції, засоби та методи, які використовують ЗМК для маніпулювання аудиторією, роль критичного мислення в житті людини. В основі роботи лежать методи конвент-аналізу, спостереження та структурно-системного підходу до літературної та джерельної бази роботи. Дане дослідження покликане показати та пояснити сутність маніпуляцій та принцип їх роботи.

Посилання

Презентація результатів дослідження «Індекс медіа грамотності української аудиторії. Youtube. URL: www.youtube.com/watch?v=WSBUEmng_NI. (дата звернення: 06. 10. 2021).

Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб.: Речь, 2007. 265 с.

Устинов Д. Манипуляции в общении. Разумный мир. 2001. № 6. С. 21–28.

Левицька І. М. Маніпуляція у міжособистісній взаємодії: поняття та зміст. Вісник Національного університету оборони України: Питання психології. 2014. № 6(43). С. 212–216.

Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита. Москва: ЧеРо, Изд-во МГУ, 1997. 334 с.

Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама. Москва, 1999. 240 с. 7. Глазунова С. М. Соціально-психологічний механізм впливу рекламних політичних міфів на мотиваційну сферу виборця. Наукові студії з соціальної та політичної психології: зб. статтей. Київ, 2003. Вип. 7(10). С. 224–237.

Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. Київ, 1995. 304 с.

Різун В. В. Теорія масової комунікації: підручник для студентів галузі 0303 «Журналістика та інформація». Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2008. 240 с. 10. J. Donovan The Lifecycle of Media Manipulation. Datajournalism. URL: datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/thelifecycle-of-media-manipulation. (дата звернення: 06. 10. 2021).

N. Fitzpatrick Media Manipulation 2.0: The Impact of Social Media on News, Competition, and Accuracy. In: Athens Journal of Mass Media and Communications, 2018. № 4. P. 46–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Філологія