Механізми вербалізації емоційного стану Василя Стуса у «Листах до сина»

Автор(и)

  • К. М. Шах

Ключові слова:

епістолярій; вербалізація емоцій; спосіб вербалізації; засіб вербалізації

Анотація

У статті проаналізовано способи та засоби вербалізації емоційного стану Василя Стуса у збірці епістолярної спадщини «Листи до сина». Специфіка досліджуваної теми зумовила застосування таких методів, як описово-аналітичний, інтерпретативний та методу кількісних підрахунків. Аналіз виявив, що безпосередній спосіб вербалізації емоцій є найпродуктивнішим в епістолярії Василя Стуса, а серед засобів вербалізації найбільшою частотою вживання характеризуються дієслова.

Посилання

Загоруйко Н. А. Листи Василя Стуса як феномен епістолярної творчості. Наукові записки. Серія «Філологічна». 2011. Випуск 21. С. 185-196.

Дудик П. С. Стилістика української мови. К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 368 с. (Альмаматер)

Трунов Д. Г. Уровни вербализации эмоционального опыта. Вестник Пермского университета. 2013. Вып. 1 (13). С. 102–107.

Кость І. Я. Механізми вербалізації емоційного стану людини в українському прозовому тексті. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2011. № 4. Т. 24 (63). Ч. 2. С. 279–283 .

Петренко Є. М. До проблеми вербалізації емоцій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 37. Т. 4. С. 81–84.

Стус В. Листи до сина / упоряд., передм., коментарі Стуса Д. Харків: Вид-во «Ранок», 2021. 280 с.

Мац І. І. Різновиди емоцій та способи їх вербалізації (на матеріалі англійської мови). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2003. № 11. С. 181–183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Філологія