Вимушені переселенці як суб’єкти міжнародної міграції в умовах глобалізації

Автор(и)

  • С. А. Гайдаєнко

Ключові слова:

міграція; біженці; вимушені переселенці; притулок; захист

Анотація

У представленій статті досліджуються актуальні аспекти міжнародної міграції з акцентом на вимушених мігрантів. Проаналізовано національну структуру міжнародних біженців та шукачів притулку, також відсвітлено їх вектори походження та призначення. Охарактеризовано місце України в міжнародному середовищі руху вимушених переселенців.  У роботі авторами використано системний підхід вивчення даного питання та аналітичні методи дослідження.

Посилання

Кривенко Ю. І. Міграційні процеси за умов глобалізації (соціальнофілософський аспект). Гілея. 2010. № 39. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gіleya/2010

Davies P. L. The Emergence of European Labour Law, in W. McCarthy (ed.), Legal Intervention in Industrial Relations: Gains and Losses, (Blacwell, 1992).

Морохович В. С., Підлипний Ю. В. Застосування методів прогнозування при дослідженні міграції населення (на прикладі Закарпатської області). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Випуск 1(47).Т. 2. 2016. С. 83–88.

World population. URL: https://countrymeters.info/en/World

World migration report 2020. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

International migration 2020. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/news/internationalmigration-2020

GLOBAL TRENDS FORCED DISPLACEMENT IN 2020. URL: https://www.unhcr.org/flagshipreports/globaltrends/

Біженці та шукачі притулку. URL: https://www.unhcr.org/ua/11846-2

International Migration Outlook 2020. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/international-migration-outlook-2020_ec98f531-en#

MIGRATION DATA PORTAL. URL: https://www.migrationdataportal.org/internationaldata?i=stock_abs_&t=2020

EU Member States granted protection to more than 300 000 asylum seekers in 2018. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747530/3-25042019-BP-EN.pdf/22635b8a-4b9c-4ba9-a5c8- 934ca02de496

612 700 first-time asylum seekers registered in 2019, up by 12% compared with 2018. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10554400/3-20032020-AP-EN.pdf/6ee052a9-ffb8-d170-e994- 9d5107def1a8

Almost 14 000 unaccompanied minors among asylum seekers registered in the EU in 2019. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10774034/3-28042020-AP-EN.pdf/03c694ba-9a9b-1a50-c9f4- 29db665221a8

Refugees and Asylees in the United States. URL: https://www.migrationpolicy.org/article/refugees-andasylees-united-states-2021

UNHCR. Refugees and Asylum-Seekers. Ukraine URL: https://www.unhcr.org/ua/wpcontent/uploads/sites/38/2021/03/2021-03-UNHCR-UKRAINE-Refugee-and-Asylum-Seekers-Update_FINAL1.pdf

Державна міграційна служба України. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-zosnovnoj-diyalnosti.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Економічні науки