Аналіз сучасних підходів формування системи менеджменту персоналу промислового підприємства

Автор(и)

  • Д. В. Гнідунець

Ключові слова:

система менеджменту; оцінка; ефективність; промисловість; персонал

Анотація

У даній статті розглянутий підхід комплексної оцінки ефективності системи менеджменту персоналу на промислових підприємствах. Проаналізовані основні цільові шляхи розвитку менеджменту персоналу. Проведена оцінка сучасних і перспективних підходів формування системи менеджменту персоналу для українських промислових підприємств. Наведені перспективні напрямки вибору пріоритетів для системи менеджменту персоналу в залежності від етапу життєвого циклу підприємства.

Посилання

Коротков Э. М. Менеджмент: учебник для академического бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 640 с. (2).

Безгін К. С., Клименко Ю. М. Управління інноваціями: Навчальний посібник / Заг. ред. К. С. Безгіна. Вінниця: ДонНУ, 2017. С. 11–12.

Чобіток В. І., Волощенко А. В. Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 313–318.

Кибанова А. Я., Шекшня С. В. Управління персоналом організації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 1998. (50). 62 с.

Гавкалова Н. Л., Болотова О. О. Організаційно-економічне забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. С. 7–8.

Куценко А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. С. 8–10.

Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін. ; за ред В. М. Данюк]. Київ : КНЕУ; Краматорськ : НкМЗ, 2013. 666 с.

Джерелюк Б. О., Зінов’єва І. С. Сучасні методи оцінки ефективності менеджменту персоналу на підприємстві //Вісник. 2020. №. 409. С. 30–36.

Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, М 50 С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. К.: КНЕУ, 2004. С. 7–16.

Чобіток В. В. Формування системи оцінки персоналу на підприємстві: сучасні системи та технології. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. 2019. № 5. С. 192–196.

Гавкалова Н. Л., Терещенко Л. В. Методичний підхід до оцінювання ефективності менеджменту персоналу на підприємстві. Бизнес Информ. 2018. № 12 (491). С. 465–470.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Економічні науки