Аналіз чинників оптимізації та їх впливу на структуру капіталу корпорацій в Україні

Автор(и)

  • М. А. Хижинська

Ключові слова:

фінансовий капітал; структура капіталу корпорацій; елементи капіталу; рентабельність бізнесу

Анотація

У даному дослідженні подана інформація про структуру фінансового капіталу корпорацій в Україні, розрахована частка фінансового капіталу великих корпорацій в загальному фінансовому капіталі за елементами капіталу, проаналізовано і побудовано карту ризиків для ведення бізнесу в Україні, досліджено рівень кредитних ставок для бізнесу та рівень непрацюючих (проблемних) кредитів бізнесу. Запропоновано шляхи оптимізації структури капіталу корпорації. 

Посилання

Сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/

Бабалола Ї. А. Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 / Бабалола Їсау Абіодун ; Одес. нац. екон. ун-т. Одеса, 2015. 20 с.

Валіков В. П., Бондар В. П., Базілева К. В., Курінна І. Г. Процес оптимізації структури капіталу промислового підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 33. С. 225–234.

Великій Ю. М., Тєшева Л. В., Височін З. В. Управління оптимізацією структури капіталу підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29(1). С. 68–72.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-15

Номер

Розділ

Економічні науки