Методи вияву академічного плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти

Автор(и)

  • А. В. Недипіч

Ключові слова:

академічна доброчесність; академічний плагіат

Анотація

У роботі висвітлюються значення термінів «академічна доброчесність», «академічний плагіат». Представлено порівняння структури Кодексів академічної доброчесності трьох університетів: ДонНУ імені Василя Стуса, ЗНУ, ОНУ імені І. І. Мечникова; в процесі проведення аналітичного огляду дослідницької літератури розглянуто особливості використання онлайн сервісу з перевірки на плагіат Unicheck. Представлено реальний приклад засідання Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Основними методами, які були використані у процесі дослідження, стали: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, порівняння, пояснювальний, ілюстративний, методи пізнання та узагальнення.

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Дата оновлення: 02.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 01.10.2021).

Про проект. URL: https://saiup.org.ua/pro-proekt/ (дата звернення: 09.10.2021).

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1pbDJWc1Rgz0x-rwRTLeunp-_WuJ7i7Nv (дата звернення: 05.10.2021).

Кодекс академічної доброчесності Запорізького національного університету. URL: https://www.znu.edu.ua/docs/kodeks_akadem__chnoyi_dobrochesnost___.pdf (дата звернення: 05.10.2021).

Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acaddobrochesnost.pdf (дата звернення: 05.10.2021).

Запобігайте плагіату онлайн та використовуйте звіт у навчанні. URL: https://unicheck.com/ukua/plagiarism-detection-solution

Exploring the Features of the Unplag Plagiarism Checker. URL: http://www.dezzain.com/webmastertools/exploring-the-features-of-the-unplag-plagiarism-checker/ (дата звернення: 07.10.2021).

Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики. URL: https://www.donnu.edu.ua/uk/komisiya-z-pitan-akademichnoyi-dobrochesnosti-ta-korporativnoyi-etiki/ (дата звернення: 07.10.2021).

Засідання комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса: Протокол № 3 від 15.05.2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1RvdknHZTRXdMtJURAMB8ddLNOLTX_ego/view (дата звернення: 07.10.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки