Порівняльна характеристика об’єктно-орієнтовної та реляційної моделей баз даних

Автор(и)

  • А. С. Перепелиця

Ключові слова:

СКБД; РСКБД; ООСКБД; бази даних; реляційна СКБД

Анотація

У даному дослідженні подана інформація про реляційні та об’єктно-орієнтовні моделі даних, їх переваги, недоліки та вплив на створення розробниками відповідних СКБД на їх основі. Методологічною основою роботи є системний підхід, принцип наукової об’єктивності, критичного та структурно-системного підходу до літературної та джерельної бази роботи. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування порівняльного методу, який дає можливість порівняти шляхи розвитку цих моделей даних і вплив їх розвитку на ситуацію сьогодення.

Посилання

Кравченко В. О. Сучасні підходи до подальшої еволюції концепції баз даних. 2019.

Types And Classification Of Database Management System [Online]. URL: https://whatisdbms.com/wpcontent/uploads/2017/03/Types-ofDBMS.pdf.

Абрамский М. М., Тимерханов Т. И. Сравнительный анализ использования реляционных и графовых баз данных в разработке цифровых образовательных систем. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. 2018. 16.4.

DB-Engines Ranking, 2021. [Online]. URL: https://dbengines.com/en/ranking.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» для здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека» / Т. В. Нескородєва, О. В. Зелінська, П. В. Римар. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 67 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки