Вінниця очима Софії Русової

Автор(и)

  • Ю. О. Драчук

Ключові слова:

Софія Русова; Вінниця; жінка; жіноча історія; мемуари

Анотація

У даній роботі аналізуються мемуари Софії Русової щодо спогадів про Вінницю, де вона неодноразово перебувала. Під час дослідження спогадів було застосовано методи аналізу та синтезу, узагальнення, історико-генетичний, біографічний, хронологічний. Визначено, що спогади С. Русової містять надзвичайно багато інформації не тільки про її особисте життя, власну родину, знайомих, побут, а й про життя міста Вінниця, його атмосферу, населення, пейзажі та рельєфи тощо.

Посилання

Гонюкова Л. Спогади Софії Русової. Український історичний журнал.1999. № 5. С. 133–138.

Гонюкова Л., Миронець Н. Листування Софії Русової з Михайлом Грушевським. Український історик. 2002. Ч. 1–4. С. 518–537.

Історичне джерелознавство: підруч. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. Київ: Либідь, 2002. 486 c.

Макарчук С. А. Писемні джерела з історії України: курс лекцій. Львів: Світ, 1999. 351 с.

Пойда О. А. Софія Русова і Поділля. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Історія. 2006. № 10. С. 257–260.

Русова С. Мемуари. Щоденник. К.: Поліграфкнига, 2004. 544 с.

Русова С. Мої спомини. Львів, 1937. 294 с.

Савенко І. Л. Мемуаристика як метажанрова система в українській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2011. №6(217), Ч. ІІ. С. 88–93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини