Історія формування теорій політичної еліти та її вплив на явище внутрішньопартійної взаємодії

Автор(и)

  • В. В. Кирилюк

Ключові слова:

історичний досвід ; історична політика; партійна діяльність; досліджень роль і функцій партій; дослідження політичних еліт

Анотація

У роботі розглядаються внутрішньопартійні відносини з точки зору основних теорій політичної еліти. Проаналізовано походження поняття еліти. У роботі визначено можливі варіанти демократизації внутрішньопартійної взаємодії.

Посилання

Байме К. Політичні теорії сучасності / пер. з нім. М. Култаєвої, М. Бойченка. Київ: Стилос, 2008. 396 с.

Бусова Н. А. Делиберативная модель демократии и політика интересов. Вопросы философии. 2002, № 5. С. 45–58.

Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер; пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. Гайденко // Избранные произведения. Москва: Прогресс, 1990. С. 644–706.

Гаман-Голутвина О. Определения основных понятий элитологии. Политические исследования. 2000, № 3. С. 97–103.

Дюверже М. Политические партии. Москва: Академический проект, 2000. Режим доступу: http://www.read.virmk.ru/d/duverge/duv_1121.html

Качанов Ю. Политическая топология: структурирование политической действительности. Москва, 1995. 223 с.

Ковалевський В. О. Політична еліта в системі регіональних інформаційних інтеракцій у сучасній Україні. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Київ: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. Т. 2. С. 501–511.

Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Київ: Артек, 2001. 224 с.

Якименко Ю. Особливості еволюції партійної системи України у 2004–2007 рр. Політичний менеджмент. 2008, № 2 (29). URL: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=83&c=2033

Ясперс К. Смысл и назначениеистории. Москва: Республика, 1994. 527 с.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. Москва: Прогресс, 1993. 608 с.

Бодуен Ж. Вступ до політології. Київ: Основа, 1995. 174 с.

Вебер М. Избранные произведения. Москва: Прогресс, 1990. 808 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини