Інституційна деконструкція міфу «Великої Вітчизняної війни» в Україні

Автор(и)

  • Д. Г. Сиротюк

Ключові слова:

Друга світова війна; деконструкція; історичні міфи; пам’ять

Анотація

В статті розглянуті та проаналізовані інституційні спроби української влади деконструювати міф «Великої Вітчизняної війни». Зокрема, досліджено передумови, прийняття та впровадження пакету декомунізаційних законів 2015 року. Дане дослідження здійснене на основі таких загальнонаукових методів як аналітико-синтетичний, узагальнення та метод деконструкції. Щодо спеціально-історичних методів, то використовувались історико-порівняльний та історико-хронологічний методи. Використання перерахованих методів дозволив всебічно розглянути проблему міфу «Великої Вітчизняної війни».

Посилання

Пастушенко Т. В. Відзначення Дня Перемоги в Україні в контексті суспільно-політичних подій 2013–2014 рр. «Декомунізація» свята як спроба ревізії радянського минулого. 2017. С. 258–267. URL: http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/2177/document.pdf#page=286.

Проект Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років». 2015. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2539&skl=9.

Рада замінила «Велику вітчизняну війну» Другою світовою. 8 травня – День пам’яті. Українська правда. 2015. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2015/04/9/7064248/.

Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років». 2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316.viii.

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/317-viii.

Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті». 2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314-viii.

Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років». 2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315-viii.

Гончаренко Н. Від «Великої Вітчизняної війни» до українського виміру Другої світової війни»: зміна наративу в шкільних підручниках історії. Проблеми історії Голокосту: український вимір. 2019. № 11. С. 35–60.

Гурик М. І. Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам’яті. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2016. Вип. 11. С. 26–29.

Шостий рік декомунізації: ставлення населення до заборони символів тоталітарного минулого. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2020. URL: https://dif.org.ua/article/shostiy-rikdekomunizatsii-stavlennya-naselennya-do-zaboroni-simvoliv-totalitarnogo-minulogo.

Кобченко К. Декомунізація в Україні: постколоніальний Контекст. Українознавчий альманах. 2016. Вип. 19. С. 66–70.

Лозовий В. С. Маніпулювання історією Великої Вітчизняної війни як складова пропагандистської кампанії проти України. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2018. Вип. 11. С. 282–289.

Війна і міф. Невідома Друга світова / за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини