Значення грузинського досвіду антикорупційних реформ для України

Автор(и)

  • І. М. Шурман

Ключові слова:

корупція; реформи; системні зміни; корумпованість; зарубіжний досвід

Анотація

Розглянуто питання, пов’язані зі створенням і функціонуванням інституцій з протидії корупції у Республіці Грузія. Проаналізовано реформи в Грузії, спрямовані на боротьбу з корупцією, серед яких слід назвати скорочення кількості державних службовців з одночасним підвищенням заробітної плати, особливо працівникам судової гілки влади. Відзначено особливість моделі боротьби з корупцією. Надано загальну характеристику антикорупційній політиці Грузії та проаналізовано відповідний позитивний досвід для України.

Посилання

Калмиков О. О., Сінченко Д. В., Сорока О. О., Хавронюк М. І. Запобігання корупції: методичні рекомендації для місцевих активістів / за заг. ред. М. І. Хавронюка. К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. 242 с.

О прокуратурe: Закон Грузии от 21 октября 2008 года № 382-II. URL: httрs://matsne.gov.ge/ru/ doсument/download/19090/6/ru/рdf

О конфликтe интeрeсов и коррупции на публичной службe: Закон Грузии от 17 октября 1997 года № 982-Iс. URL: httрs://matsne.gov.ge/ru/ doсument/view/33550

Офiцiйна сторiнка Антикорупцiйної ради на iнтeрнeт-порталi Мiнiстeрства юстиції Грузiї. URL: httр://www.justiсe.gov.ge/Ministry/Index/224

Борьба с коррупциeй в сфeрe государствeнныx услуг: Xроника рeформ в Грузии. URL: httр://issuu.сom/vitaliyshabunin/doсs/georgia_ book_russian/115?e=0

Стeльмаx О. Боротьба з корупцiєю: досвiд Сiнгапур i Грузiї. URL: httр://ar25.org/artiсle/borotba-zkoruрсiyeyu-dosvidsingaрuru-i-gruziyi.html

Рeшота В. Досвiд дeржавної полiтики iз запобiгання та протидiї корупцiї в Грузiї. Дeмократичнe врядування (eлeктроннe науковe фаxовe видання). 2013. № 11. URL: httр://www.lvivaсademy.сom/ vidavnitstvo_1/visnik11/fail/Reshota.рdf

Заброда Д. Г. Загальна xарактeристика антикорупцiйної полiтики Грузiї. Науковий вiсник Днiпропeтровського дeржавного унiвeрситeту внутрiшнix справ. 2015. № 3. С. 108–115

Грузiя обiгнала країни ЄС в боротьбi з корупцiєю, – дослiджeння. URL: httр://news.liga.net/ua/news/world/692885gruz_ya_ob_gnala_kra_ni_vrosoyuzu_v_borotb_z_koruрts_yu.htm.

Дика О. С., Наумчук К. М. Соціальний аспект розвитку корупції в процесі розвитку державної антикорупційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 107–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини