Щодо поняття шикани у цивільних правовідносинах: особливості та відмінності від інших форм зловживання правом

Автор(и)

  • М. К. Бабик

Ключові слова:

правомочність; субʼєктивне цивільне право; зловживання правом; завдання шкоди; шикана

Анотація

Дослідження присвячено питанню поняття шикани у цивільних правовідносинах: особливості та відмінності від інших форм зловживання правом. В роботі проведено аналіз законодавства, правової доктрини та судової практики стосовно зазначеного питання. На основі проведеного дослідження здійснено аналіз шикани як особливого виду зловживання правом, її кваліфікуючі ознаки у порівнянні з іншими видами зловживання правом, та доповнено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення цивільного законодавства України з питань застосування шикани.

Посилання

Хабло О. Ю. Кримінально-процесуальні правовідносини та проблема зловживання правом. Держава і право. 2006. № 34. С. 465–470.

Стефанчук М. О. Межі здійснення субʼєктивних цивільних прав : монографія. К. : КНТ, 2008. 184 с.

Малиновський А. А. Злоупотребление право. М. : МЗ-Пресс, 2002. 128 с.

Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М. : Статут, 2011. 411 с.

Рєзнікова В. В. Зловживання правом: поняття та ознаки. Університетські наукові записки. Хмельницький. 2013. С. 23–35.

Карнаух Б. Зловживання правом та його правові наслідки. Підприємництво, господарство і право. № 9. 2020. С. 31–36.

Бровченко Т. І., Миргород В. О. Зловживання цивільними правами. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. № 3. 2020. С. 51–55.

Соломахіна О. М. Деякі аспекти поняття «шикана» за римським правом. Зловживання цивільними процесуальними правами: шляхи протидії. матер. круглого столу. Одеса. 2015. С. 54–56.

Ляшенко Р. Д., Бальковська К. І. Шикана як особливий вид зловживання правом. Вісник Запорізького національного університету. № 2. 2014. С. 15–21.

Цивільний кодекс України: офіц. текст від 01.01.2022. Голос України. 2003 р. № 45.

Ляшенко Р. Д., Бальковська К. І. Шикана у цивільних правовідносинах: до визначення сутності та змісту. Юридичний науковий електронний журнал. № 6. 2015. С. 63–68.

Ривак Р. О., Апшай Г. М. Зловживання правом як явище правової дійсності. Актуальні проблеми правового регулювання в україні та країнах ближнього зарубіжжя. матер.vii міжнар. наук.о-практ. інт. конф. 2017. С. 397–398.

Тобота Ю. А. Принцип справедливості, добросовісності і розумності у цивільному праві : монографія. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків. 2020. 140 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право