Адміністративно-правові механізми запобігання булінгу в Україні

Автор(и)

  • О. В. Бульківська

Ключові слова:

булінг; цькування; адміністративно-правовий механізм; насильство; запобігання булінгу

Анотація

У статті наданий аналіз адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні. Проаналізовано чинне міжнародне та вітчизняне законодавство, що стосується заходів безпеки дітей від будь-яких форм насилля. Встановлено прогалини в законодавстві та проблемні аспекти, що стосуються засобів запобігання булінгу. Запропоноване заповнення наявних прогалин у регулюванні даного питання, шляхом закріплення обов’язку для центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки систематичного оновлення та перегляду планів заходів, спрямованих на запобігання і протидію булінгу, прийняття та розробки спеціального превентивного закону, щодо запобігання булінгу, використання позитивних тенденцій зарубіжного досвіду, які доцільно було б запровадити на території України.

Посилання

Соболь Є. Концептуальні підходи до дефініції адміністративно-правового регулювання у сфері протидії булінгу в Україні. Актуальні проблеми правознавства. 2020. Вип. 2. С. 5358. URL: http://dspace.tneu .edu.ua/handle/316497/38755.

Корнійченко А. О. Принципи адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні: поняття та система. Наукові записки. Серія: Право. 2021. № 10. С. 60-65. URL: https://doi.org/10.36550/2522- 9230-2021-10-60-65.

Про ратифікацію Конвенції про права дитини: Постанова Верховної Ради УРСР від 27.02.1991 р. N 789-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001р. № 2402-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text.

Європейська конвенція про здійснення прав дітей: Конвенція від 25.01.1996 р. Урядовий кур’єр. 2006 р. № 162.16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_135#Text.

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: Закон України від 20.06.2012 р. № 4988-VI. Голос України. 11.07.2012 р. № 124.17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 5. Ст. 35. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#top.

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству: лист МОН України від 18.05.2018 р. № 1/11-5480. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18#Text.

Приходько М. В. Генезис адміністративної відповідальності за булінг (цькування) в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 64. С. 270–275. URL: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.64.50.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 р. № 8073- X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho w/80731-10.

Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. Відомості Верховної Ради. 1991. № 34. Ст. 451. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Приходько М. В. Ознаки булінгу (цькування) та адміністративної відповідальності за нього в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. Випуск 1. С. 162- 166. URL: https://doi.org/10.32850/s ulj.2021.1.28.

Пилипів Р. М. Окремі питання вдосконалення адміністративно-правової протидії булінгу в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. Том 31 (70). № 3. URL:htt ps://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2020.3/25.

Корнійченко А. О. Адміністративно-правовий механізм запобігання булінгу: перспективний досвід Республіки Корея. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. Випуск 46. С. 86–89. URL: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2020.46.18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право