Правове регулювання дистанційної роботи та дистанційного навчання державних службовців

Автор(и)

  • О. В. Демчишина

Ключові слова:

державні службовці; дистанційна робота; дистанційне навчання; зміни до законодавства

Анотація

У роботі досліджено поняття дистанційної роботи та дистанційного навчання державних службовців. Проаналізовано сучасне законодавство щодо регулювання дистанційної роботи та дистанційного навчання державних службовців. Запропоновано внесення змін та доповнень до чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про державну службу».

Посилання

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/889-19/find?text=%E4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%B3%E9%ED%E0+%F0%EE%E1%EE%F2%E0.

Кодекс законів про працю в Україні: Кодекс України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/322-08.

Тютюнник В. К., Котова Л. В. Правове регулювання дистанційної роботи на державній службі. Актуальні проблеми прав: теорія та практика. 2020 р. № 1 (39) С. 173–180. URL: http://ns.snu.edu.ua/ index.php/actual-law/article/view/111/109.

Авескулов В. Д. Особливості трудових відносин із дистанційними працівниками. Право та інновації. 2017. № 2 (18). С. 111–116. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Aveskulov18.pdf.

Щодо впровадження змін до Правил внутрішнього службового розпорядку в органі державної влади (для виконання завдань за посадою віддалено): роз’яснення НАДС від 20 березня 2020 року № 87-р/з. Урядовий Кур’єр. 2020. № 51. URL: https://nads.gov.ua/npas/shchodo-vprovadzhennya-zmin-do-pravil-vnutrishnogo-sluzhbovogorozporyadku-v-organi-derzhavnoyi-vladi-dlya-vikonannya-zavdan-za-posadoyu-viddaleno.

Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 р. № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/290-2020-п#Text.

Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби: Закон України від 23.02.2021 р. № 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-20#n2.

Щодо особливостей проходження служби державними службовцями, які виїхали за кордон після введення воєнного стану в Україні: Роз’яснення НАДС від 22.03.2022 р. № 150 р/з. URL: https://nads.gov.ua/npas/shchodo-osoblivostej-prohodzhennya-sluzhbi-derzhavnimi-sluzhbovcyami-yaki-viyihaliza-kordon-pislya-vvedennya-voyennogo-stanu.

Грищук А. Б. Професійна підготовка державних службовців на основі дистанційних освітніх технологій. Право та наука. 2018. № 2. С. 10–15. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3077.

Корнута Л. М. Форми та засоби дистанційного навчання державних службовців у сучасних умовах розвитку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. С. 187–193. URL: http://www.nvppp.in.ua/ vip/2020/1/35.pdf.

Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Постанова Кабінету міністрів України від 06.02.2019 р. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/106-2019- %D0%BF?find=1&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9#w1_1.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Ковалів М. В. Правове забезпечення електронного навчання в системі професійної підготовки державних службовців. Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів. Запоріжжя, 2016 р. С. 192–194. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4306/Shchodo%20osoblyvostei%20patronatnoi %20sluzhby_Iushkevich_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право