Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту

Автор(и)

  • Я. А. Нечипорук

Ключові слова:

правовий статус; адміністративно-правовий статус; біженці; особи що потребують додаткового або тимчасового захисту

Анотація

У статті наданий аналіз адміністративно-правового статусу біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. Проаналізовано на основі чинного вітчизняного та міжнародного законодавства, поняття біженців та їх правового статусу в адміністративному праві. Встановлено прогалини в законодавстві та проблемні аспекти, що стосуються адміністративно-правового статусу біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. Запропоновано варіанти вирішення та удосконалення нормативно-правових актів на базі міжнародних актів.

Посилання

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text

Конвенція про статус біженців: Конвенція від 28.07.1951 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Босий В. П. Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин , що виникають під час реалізації адміністративно-правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Випуск 5. Том 2. С.23 - 25. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2020/5/tom_2/6.pdf

Панова О. О. Особливості адміністративно-правового статусу біженців і вимушених переселенців. Юридичний бюлетень. 2021. Випуск 20. С. 71–77. URL:http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 11366/Osoblyvosti%20administratyvno%20pravovoho%20statusu_Panova%20O_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Никифорак В. Статус біженців у міжнародному праві. Науковий вісник. Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації. 2020. С.101–106. URL:https://law.chnu.edu.ua/wp content/uploads/2020/11/Pravovi_Vykl_Mat_Conf_Vypr.pdf#page=100

Босий В. П. Поняття юридичних гарантій адміністративно-правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Випуск 1(26). Том 4. С. 78–82. URL: http://pjv.nuoua.od.ua/v1-4_2019/17.pdf

Біженці, які виїжджають з території України. Дані станом на 26 березня 2022 року. URL: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted.

Краковська А., Деркач Е. Про отримання статусу біженця чи тимчасового захисту. Експертно ПРО. URL: https://www.facebook.com/139364059496639/posts/4463702510396084/?d=n.

Мішеніна А. С., Деркаченко Ю. В. Статус біженців в Україні та світі: загальний огляд. Науковий журнал південноукраїнський часопис. 2020. Вип. 20. № 3. С. 116–122. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/ archive/2020/3/3_2020.pdf#page=113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право