Проблемні питання дисциплінарної відповідальності державних службовців

Автор(и)

  • В. Б. Саюк
  • Д. О. Крамар

Ключові слова:

державна служба; державний службовець; дисциплінарна відповідальність; дисциплінарна відповідальність державних службовців

Анотація

У даній статті з’ясовано сутність поняття «дисциплінарна відповідальність» та запропоновано визначення дефініції «дисциплінарна відповідальність державного службовця». Зазначено закріплений в Законі України «Про державну службу» вичерпний перелік дисциплінарних проступків державних службовців, який є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності. Наголошено про відсутність поняття «дисциплінарна відповідальність державного службовця » в чинному законодавстві. Розглянуто пропозиції щодо прийняття єдиного нормативно акту.

Посилання

Типові правила внутрішнього службового розпорядку: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 50. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-16#Text.

Про державну службу: Закон України від 10.12. 2015 р. №889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/889-19#Text.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1700-18#Text.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/580-19#Text.

Дисциплінарна відповідальність державних службовців: практичний посібник для керівників служб управління персоналом. За заг. ред. К. Ващенка. К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. 2017. 68 с.

Лук’янова Г., Сеньків Д. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців. Scientific achievements of modern society. Abstracts of VIII International scientific and practical conference April 1–3. Liverpool: 2020. С. 540–545. URL: https://sci-conf.com.ua/wpcontent/ uploads/2020/04/SCIENTIFIC-ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-1-3.04.2020.pdf.

Селецький О. В., Приходько В. О. Правове регулювання підстав для притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 2. С. 168–171.

Комар С.І., Моршнєв Є.І. Деякі проблеми нормативно-правового забезпечення дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні. Управління соціально-економічним розвитком регіону та оцінка його ефективності в умовах децентралізації. Матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 2020. С. 109–115. URL: https://drive.google.com/file/d/1juRpJmJU_fDQwbhReBy-_1kgLI-YbHl3/view

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право