Питання дискреційних повноважень органів публічної влади в Україні

Автор(и)

  • Х. М. Тримбашевська

Ключові слова:

дискреційне повноваження; адміністративний розсуд; межі; орган публічної влади

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності та правової природи поняття дискреційних повноважень органів публічної влади (система органів державної влади, система органів АРК та система органів місцевого самоврядування) в Україні. Визначено поняття дискреційних повноважень за допомогою різних нормативно-правових актів, охарактеризовано ознаки цих повноважень та окреслено їх конкретний зміст. Проаналізовано думки науковців щодо шляхів формування дискреційних повноважень органів публічної влади.

Посилання

Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р. № 1395/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#Text.

Ханова Н. О. Зміст поняття «дискреція» в податковому праві. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. Ч. 1. С. 154–160. URL:http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/7_2018/part_1/25.pdf

Семеній О.М. Ознаки адміністративного розсуду в діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 136–139. URL: file:///C:/Users/Comp_Quartal_Ryzen5/ Downloads/Pgip_2017_6_31.pdf

Красовська Д. А. Проблемні питання застосування дискреційних повноважень Національного банку України в процесі ліквідації банків. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2(115). С. 103–111. URL: https://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/1234/1237

Баймуратов М. О., Боярський О. О. Дискреційні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері захисту прав людини: методологічні підходи до розуміння та визначення. Адміністративне право і процес. Публiчне право. 2019. № 2(34). С. 31–41. URL: https://www.publichne-pravo.com.ua/files/34/pdf/pp-2019- 34-04.pdf

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

Maurer H. Algemeines Verwaltungsrecht. Verlag C.H. Beck, München. 2011. S. 148–153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-27

Номер

Розділ

Право