Біблійний інтертекст у ліриці Ліни Костенко

Автор(и)

  • Р. О. Іванюшина

Ключові слова:

Біблія; інтертекстуальність; інтертекст; алюзія; ремінісценція; цитат

Анотація

У статті розглянуто біблійний інтертекст у поезії Ліни Костенко. Предметом дослідження стали засоби та форми інтертекстуальності у віршах поетеси. Для з’ясування біблійного інтертексту було застосовано інтертекстуальний підхід, порівняльний і системний методи дослідження. Систематизовано основні вияви біблійної інтертекстуальності: біблійний мотив, старозаповітний чи новозавітний персонаж, біблійний сюжет, топонім. Встановлено, що біблійні сюжети набувають у віршах поетеси історіософського звучання.

Посилання

Рихло П. Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст. Чернівці : Рута, 2005. 584 с.

Дячок С. О. Інтертекст у поезії Ліни Костенко. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, 2019. 340 с.

Дячок С. О. Інтертекстуально-дискурсивний аналіз роману у віршах Ліни Костенко «Беpестечко». Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. 2017. Вип. 64(1). С. 122–125.

Дячок С. Семантика, джерела та функції інтертексту у творчості неокласиків і поетів-шістдесятників (на матеріалі творів Максима Рильського і Ліни Костенко). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). К., 2018. Вип. 10. С. 33–37.

Пономаренко І. В. Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен аґону). Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01– українська література. Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 2005.

Переломова О. С. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект. Монографія. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 208 с.

Дячок С. О. Функції інтертекстуальності у творчості Ліни Костенко та специфіка їхньої репрезентації в процесі викладання літератури. Султанівські читання. 2012. Вип. 2. С. 40–44.

Просалова В. А. Інтертекстуальний аналіз: теорія і практика: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 206 с. https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/10

Костенко Л. В. Вибране. Київ: Дніпро, 1989. 559 с. 10.Сулима В. І. Біблія і українська література: навчальний посібник. К.: Освіта, 1998. 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Філологія