Структурно-семантичні особливості лексики кіберпростору в сучасній англійській та українській мовах

Автор(и)

  • Б. О. Рогожук

Ключові слова:

лексика кіберпростору; лексичні одиниці; кіберпростір

Анотація

Дослідження присвячено аналізові структурно-семантичних особливостей лексики кіберпростору в сучасній англійській та українській мовах і здійснено на матеріалі лексикографічних джерел, Інтернет-форумів. Розглянуто місце відповідних одиниць у словниковому складі сучасної української та англійської мов. Специфіка дослідження передбачає застосування описового та зіставного методів, а також методу компонентного аналізу для опису та розкриття основних структурно-семантичних особливостей досліджуваної лексики кіберпростору.

Посилання

Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія. К. : Наук. думка, 2011 . 347 с.

Слюсарева Н. А. История языкознания. М.: Наука, 1984. 146 с.

Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Фердинанд де Соссюр [пер. с франц. яз. под ред. А. А. Холодовича]. М. : Прогресс, 1977. 696 с. 4

. Гончарук С., Єфремова Н. Когнітивні особливості англійських дієслів-синонімів. Актуальні питання іноземної філології. 2014. № 1. С. 59–63.

Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія. Київ : НІСД, 2014. 328 с.

Гончаров К. С. Загальні особливості комп’ютерного сленгу в англійській та українській мовах. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». Одеса: ПО, 2016. С. 73–76.

Мовчан Д. В. Особливості методики дослідження антонімів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2014. № 9. С. 112–115.

Дзюбіна О. І. Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації. Записки з романо-германської філології. 2014. Вип. 2(33).

Байтерякова Н. Ю., Печерський Є. В. Інтерлінґвальне поширення кіберспортивної лексики через запозичення. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 26–27 червня 2020 р., м. Дніпро. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 153–154.

Вдовиченко С. С. Речевой портрет языковой личности игрока в Dota2. Научный диалог. 2016. № 2 (50). С. 9–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Філологія