Структурно-граматичні особливості заголовків в англійськомовному публіцистичному дискурсі (на матеріалі видання «National Geographic»)

Автор(и)

  • І. С. Савчук

Ключові слова:

заголовок; структура; прості заголовки; складні заголовки; заголовки-парцеляти

Анотація

У статті розглядаються заголовки у лінгвістичній площині на базі англомовного видання «National Geographic», де робиться спроба аналізу структурно-граматичних особливостей заголовків. Описовим методом осмислені теоретичні засади у вивченні заголовків в англійькомовному публіцистичному дискурсі для комплексної презентації результатів дослідження; на основі кількісного аналізу виявлена наявність частотності певних структурних типів заголовків; за допомогою структурного аналізу систематизовані та класифіковані аналізовані заголовки та інтерпретовані їхні структурні особливості.

Посилання

Яров С. В. Пролетарий как политик: Политическая психология рабочих Петрограда в 1917–1923 гг. СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. 226 с.

Kornilov G. E. Migration Policy and Nation-State Building in the Urals in 1920–1930. Forsed Migration: Causes, Consequences, Responses. Bath, 2002. P. 92–100.

Криштопа А. А. Поняття прагматики в сучасній лінгвістиці. Підсумкова науково-практична конференція курсантів, слухачів і студентів. 31 березня 2021 р., м. Харків. 2021. С. 23–25.

Рянская Э. М., Алексеева Л. В. Прагматический компонент заголовков научных текстов (на примере англо- и русскоязычных публикаций по истории): монография. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. 99 с.

National Geographic. URL : https://www.nationalgeographic.com/ (дата звернення 15.03.2022)

Владиченко К. М. Структура дискурсу: підходи до трактування. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт / За заг. ред. В.О.Папіжук, Ю.О. Лісової, Ю.Ю. Климович. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2020. С. 55–59.

Гончар О. С. Публіцистичний дискурс та його функції. Новітня філологія. 2010. №16 (36). С. 35–41.

Приходько А. Н. Таксономические параметры дискурса. Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК. 2009. Вып. 7. С. 22–30.

Брандес М. П. Стилистика немецкого языка (для институтов и факультетов иностранных языков). Учебник. Москва: Высшая школа, 1990. 271 с.

Коваленко А. М. Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика : автореф. дис.. … канд. філол.. наук: 10.02.04.К., 2002. 7 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Філологія