Специфіка картографічного документа

Автор(и)

  • О. А. Поспєхова

Ключові слова:

картографічний документ; карта; просторова інформація; нетекстові документи; ідеографічні та іконографічні

Анотація

У статті розглянуто специфіку картографічного документа як особливого способу зберігання та передачі просторової інформації. Відзначено, що за своїми характеристиками та класифікацією картографічні документи дуже різноманітні, вони виділяються з масиву документів за формою умовних інформаційних знаків, якими закріплюється інформація. Визначено специфічні характеристики картографічних документів: цілеспрямоване моделювання знакових систем, математично визначена побудова, використання специфічних знаків-символів, відбір та узагальнення зображуваних явищ, системне зображення дійсності тощо. Наведена поширена класифікація нетекстових документів, в якій виділено документи ідеографічні та іконографічні.

Посилання

Бездрабко В. В. До історії вивчення картографічного документа в Україні. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/ 123456789/5081/2/Bezdrabko V_V.pdf

Бездрабко В. В. Сучасні історичні студіювання документа: En bloc et en détail. URL: http://histans.com/JournALL/journal/2009/3/13.pdf

Палеха Ю. І. Загальне документознавство. Характеристика та класифікація картографічних документів. URL: https://ukrtextbook.com/zagalne-dokumentoznavstvo-palexa-yu-i/zagalne-dokumentoznavstvopalexa-yu-i-xarakteristika-ta-klasifikaciya-kartografichnix-dokumentiv.html

ДСТУ 2757-94 «Картографія. Терміни та визначення». Київ, 1994. Чинний від 01.01.1996 р. Офіційне видання. 97 с. URL: https://www.twirpx.com/file/3067588/

Карпінський Ю. О., Лазоренко-Гевель Н. Ю. Архітектура державної топографічної карти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи» (3–5 жовтня 2019 року). Львів. нац. ун-т «Львівська політехніка». С. 11–14.

Остроух В. І. Упровадження комп’ютерних технологій у процес підготовки карт для поліграфічного видання. Вісник геодезії та картографії. 2000. № 4 (19). 162. С. 30–33.

Рабчун І В. Еволюція карти як різновиду документа: від витоків до нового часу: матер. конф. «Теорія та історія соціальних комунікацій» (м. Київ, 11–12 квітня 2014 р.). URL: http://molodyvcheny.in.ua/ ua/conf/soc/archive/25/

Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах України: монографія / О. М. Анісімова, Л. А. Ковальська, Г. П. Лукаш, О. В. Прігунов, О. С. Щербіна, Т. М. Яворська; відпов. за вип. Т. М. Яворська. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 185 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки