Оцінка ефективності використання комунікаційних технологій автотранспортного підприємства ДТЕК Ладижинська ТЕС

Автор(и)

  • М. А. Скрильова

Ключові слова:

комунікаційний процес; автотранспортне підприємство; комунікаційні технології; оцінка; ефективність

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми використання комунікаційних технологій автотранспортного підприємства ДТЕК Ладижинська ТЕС. Запропоновані заходи щодо вдосконалення комунікаційного механізму ДТЕК Ладижинської ТЕС мають позитивно вплинути на роботу керівників та працівників, покращити мікроклімат на підприємстві.

Посилання

Лозовський О. М., Колісник Д. М. Оптимізація комунікаційного процесу в менеджменті підприємства. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. С. 80–84. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/2670/2557

Крисько Ж. Л., Скишляк О. А. Важливість неформальних комунікацій в управлінні бізнесом. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 32. С. 131–136. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/21.pdf.

Айнабек К., Жумабекова М. Критериальный подход к оценке эффективности менеджмента сферы услуг. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 8–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_6_3.

Борщ В. І. Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу промислового підприємства / В. І. Борщ. Дисертація канд. екон. наук: 08.00.04, Одес. нац. політехн. ун-т. Одеса, 2014. 240 с.

Валькова Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження електронної логістики на промислових підприємствах. Економіка: реалії часу : електрон. наук. вид. / Одеський національний політехнічний університет. Одеса. 2013. № 4. С. 155–160.

Гавкалова Н. Л., Гришина В. В. Аналіз стану управлінської діяльності персоналу машинобудівних підприємств. Проблеми економіки. 2018. № 1 (35). C. 165–173.

Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах України: монографія /авт. колектив: Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С., Яворська Т. М. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки