Михайло Грушевський – номінальний глава держави чи батько-засновник Української Республіки?

Автор(и)

  • М. В. Слонська

Ключові слова:

Михайло Грушевський; Українська Центральна Рада; ідеологія; державотворення

Анотація

Проаналізовано діяльність українського історика та ідеолога Михайла Грушевського. Зосереджено увагу на внеску М. Грушевського у державне будівництво України початку ХХ століття та на його політичних поглядах як голови Центральної Ради УНР.

Посилання

Мєлєкєсцев К. І. «Мала Росія» та українська контратака в інформаційному протистоянні навколо історії. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С. 19–20.

Проданюк Ф. Н. Михайло Грушевський про національно-державне будівництво Центральної Ради та формування системи народоправства й демократії в УНР. Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського). Київ: Український інститут національної пам’яті, 2012. С. 162–173. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/5022/1/20170222_ 104.pdf

Парнета О. Й. Державницька концепція Михайла Грушевського та її реалізація в період Центральної Ради. Українська Центральна Рада – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії: матеріали круглого столу (м. Тернопіль, 10–11 берез. 2017 р.). Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2017. С. 251–254. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22769/1/251-254.pdf

Верстюк В. Михайло Грушевський – лідер та ідеолог Центральної Ради. Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: збірник наукових статей. Вип. 12. Київ: Інститут історії України НАН України, 2017. С. 5–29. URL: http://resource.history.org.ua/publ/Pviu_2017_12_3

Грушевський М. С. Промова М. С. Грушевського від імені українських делегацій, проголошена 10 вересня 1917 р. на З’їзді народів у Києві. Львів: Видавництво «Світ». 2007. Т. 4. Кн. 1. C. 60–63.

Дем’янюк О. Й Західноукраїнські землі у державотворчих планах голови Української Центральної Ради; Луцький інститут розвитку людини університету «Україна», 2009. С. 69–76. URL: https://ena.lpnu.ua/ bitstream/ntb/2849/1/11.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-28

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини