Щодо повноважень органів державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель

Автор(и)

  • В С. Бойко

Ключові слова:

публічні закупівлі; державний фінансовий контроль; суб’єкти здійснення державного фінансового контролю; Рахункова палата; Антимонопольний комітет України; Державна аудиторська служба України; Державна казначейська служба України

Анотація

У статті висвітлено поняття державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель. Визначено суб’єктів здійснення такого контролю та проаналізовано їх повноваження. Зроблено акцент на повноваженнях Державної аудиторської служби України та виявлено проблеми здійснення нею окремих повноважень. Проаналізовано результати моніторингу публічних закупівель за останні роки. Встановлено недоліки законодавства у сфері публічних закупівель у частині наявних повноважень органів державного фінансового контролю. Визначено варіант вирішення та запропоновано внесення змін до нормативно-правового акта. 

Посилання

Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 9. Ст. 89 (зі змінами).

Прасюк В. М. Державний фінансовий контроль: визначення поняття. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 3(28). С. 97–102.

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 13. Ст. 110 (зі змінами).

Жадан Т. А. Економічна сутність та зміст поняття «державний фінансовий контроль». Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2017. № 16. С. 161–168.

Про Рахункову палату: Закон України від 02 липня 2015 р. № 576-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 36. Ст. 360 (зі змінами).

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472 (зі змінами).

Звіт, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2020 рік. Офіційний вебпортал Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=1034998c-53cb-4da2-a0be181cb6e34490 (дата звернення 15.10.2022).

Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text (дата звернення 15.10.2022).

Русін М. В. Контроль у сфері публічних закупівель. Електронний журнал «Ефективна економіка». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/112.pdf (дата звернення 15.10.2022).

Результати діяльності Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів за січень–грудень 2021 року. Офіційний вебпортал Державної аудиторської служби України. URL: https://dasu.gov.ua/ua/plugins/ userPages/1985 (дата звернення 15.10.2022).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122 (зі змінами).

Давиденко А., Павлюк С. Держаудитслужба в публічних закупівлях: чи ефективні моніторинги. Звіт Трансперенсі Інтернешнл Україна. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2020/07/Derzhaudytsluzhba-vpublichnyhzakupivlyah-chy-efektyvni-monitoryngy-1.pdf (дата звернення 15.01.2022).

Про затвердження Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ Держаудитслужби від 01 грудня 2016 р. № 168. Офіційний вісник України. 2017. № 7. Ст. 229 (зі змінами).

Гострі кути моніторингу закупівель. Офіційний вебпортал Державної аудиторської служби України. URL: https://dasu.gov.ua/ua/news/430 (дата звернення 16.10.2022).

Щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства у сфері закупівель: Лист Держказначейства від 11.12.2019 р. № 24-10-08/21940. Радник у сфері публічних закупівель. URL: https://radnuk.com.ua/pravovabaza/lyst-derzhkaznacheistva-shchodo-kontroliu-za-dotrymanniam-biudzhetnoho-zakonodavstva-u-sferi-zakupivel/ (дата звернення 16.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-28

Номер

Розділ

Право