Моніторинг імовірності банкрутства під час формування антикризової стратегії підприємства

Автор(и)

  • А. А. Вінніченко

Ключові слова:

банкрутство; антикризове управління; ймовірність настання банкрутства; антикризова стратегія підприємства

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність урахування ризику настання банкрутства на економічному рівні, тобто на рівні менеджменту підприємства. Проведено порівняльний аналіз закордонної та вітчизняної моделей оцінки ймовірності настання банкрутства. Визначено відмінності між закордонними та вітчизняними підходами до оцінки ймовірності настання банкрутства. Розроблено рекомендації щодо моніторингу ймовірності банкрутства під час формування антикризової стратегії підприємства.

Посилання

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство» від 29.11.2001. № 784-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-14#Text (дата звернення: 22.09.2022).

Баган В., Шухман В. Юридичний та економічний підходи до визначення банкрутства підприємства. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія» (28 груд. 2018 р., м. Тернопіль). 2018. Тернопіль. С. 10–12. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/ bitstream/316497/33042/1/10.PDF

Марусяк Н. Л., Пильнюк Д. О. Банкрутство підприємства: сутність, причини та наслідки. Економіка та суспільство. 2021. № 33. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-29 (дата звернення: 23.09.2022).

Тюріна Н. М., Кравацка Н. С, Грабовська І. В. Антикризове управління: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 448 с.

Власюк В. Є., Гордієнко К. О., Пшенична А. О. Оцінка ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств. Економіка та суспільство. 2017. № 12. С. 68–72.

Вінніченко А. А., Таранич О. В. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства на прикладі ПрАТ «Оболонь». Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 / ред. кол. І. В. Хаджинов (голова) та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. Вип. 13. Т. 1. 304 с.

Дроб’язко В. В., Велієва В. О. Діагностика ймовірності банкрутства за допомогою моделі О. Терещенка. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 груд. 2021 р.). Луцьк. 2021. С. 150–152.

Ватченко О. Б., Шаранов Р. С. Використання моделей оцінки ймовірності банкрутства на підприємствах України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 6 (17). С. 132–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Економічні науки