Проблеми організації ефективного управління дебіторською заборгованістю вітчизняного підприємства

Автор(и)

  • М. Б. Жовтобрюх

Ключові слова:

дебіторська заборгованість; ефективне управління; оптимізація

Анотація

Нестабільна економічна ситуація у період воєнного стану в Україні впливає на роботу вітчизняних підприємств, актуалізуючи дослідження питань оптимізації управління, зокрема і щодо дебіторської заборгованості. Метою статті є ідентифікація практичних проблем організації ефективного управління дебіторською заборгованістю вітчизняного підприємства з погляду їх вирішення. У роботі констатовано, що наявність дебіторської заборгованості є нормальним явищем господарської діяльності. За результатами дослідження ідентифіковано основні проблеми організації такого управління, а також розроблено рекомендації щодо їх вирішення, зокрема і стосовно облікового забезпечення управління. Визначено напрями подальших досліджень.

Посилання

Яременко Л. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=9714

Меліхова Т. О., Шарко Д. М. Удосконалення обліку та аудиту розрахунків з покупцями на підприємстві. Агросвіт. 2019. № 4. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/4_2019/6.pdf

Олійник С. О. Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості. Науковий огляд. 2018. № 5(48). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/viewFile/1559/1638

Яструбський М., Левкович І. Проблеми обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1302

Коновалова К. Т., Макарова А. С. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» / ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». Одеса. 2018. Вип. 34. С. 181–184.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text (дата звернення 10.10.2022).

МСБО № 32 «Фінансові інструменти: подання» (поточна редакція – редакція від 01.01.2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029#Text (дата звернення 11.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Економічні науки