Теоретичні основи та оцінка споживчого кредитування в банках України

Автор(и)

  • Н. О. Кучер

Ключові слова:

споживчий кредит; кредитний портфель; кредитування; політика банків

Анотація

У статті розглянуто теоретико-правові положення споживчого кредитування в банках України, проведено аналіз чутливості банківського сектору споживчого кредитування до зовнішніх та внутрішніх факторів, здійснено його критичну оцінку.

Посилання

Закон України «Про захист прав споживачів» від 01.08.2022 № 1023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1023− 12

Закон України «Про споживче кредитування» від 19.08.2022 № 1734. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1734-19#n6

Кульчицька Є. В. Споживче кредитування і його вплив на фінанси домогосподарств: збірник. Київ: КНЕУ, 2019. 722 с.

Аналітичний огляд ринку споживчого кредитування. 2019. URL: http://integrumventures.com/files/ Аналіз_ринку_споживчого_кредитування_Україна_лют.2019.pdf

Добрик Л. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. С. 369–372.

Гаврилко Т. О. Споживче кредитування в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського: Економіка і управління. 2019. Том 30(69). С. 110–115.

Алескерова Ю. В., Дзюбенко А. Д. Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» / ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». Одеса. 2018. № 27(2). С. 87–92.

Банківська система України: інституційні зміни та інновації: колективна монографія / Л. О. Примостка, М. І. Диба, І. В. Краснова та ін. Київ: КНЕУ, 2015. 434 с.

Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування. Національний банк України. 08.06.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0050500- 17#n16

Дехтяр Н. А., Мезинко В. А. Споживче кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 19–20 листоп. 2020 р.). Суми: Сумський державний університет, 2020. С. 41–44.

Статистика фінансового сектору. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Економічні науки