Поняття і класифікація доходів та витрат підприємства як основа організації їх управління

Автор(и)

  • Ю. Ю. Мусієнко

Ключові слова:

доходи; витрати; підприємство; ефективне управління

Анотація

У системі управління поняття доходів і витрат відіграють вирішальну роль, адже напряму впливають на фінансові результати підприємства. Для ефективної організації управління доходами і витратами на підприємстві слід поглиблено вивчити їх сутність та класифікацію. Метою статті є визначення сутності дефініцій «доходи» і «витрати» вітчизняного підприємства та критеріїв їх класифікації з погляду організації ефективного управління. У роботі узагальнено визначення доходів і витрат та критерії їх класифікації у роботах вітчизняних та закордонних науковців та в облікових регламентах. За результатами дослідження ідентифіковано проблеми та запропоновані напрями їх вирішення. Визначено напрями подальших досліджень.

Посилання

Павелко О. В. Теоретичний аспект дослідження сутності поняття «дохід» та особливості його класифікації. Наукові записки. Серія «Економіка». Фінансова система України. 2018. Ч. 1 (Вип. 10). С. 285–293.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. Верховна Рада України (офіційний сайт). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0860-99#Text

МСБО 18 «Дохід» (редакція від 01.01.2012). Верховна Рада України (офіційний сайт). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text

Шутько Т. І. Витрати в економічній теорії наукових шкіл. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 133– 135. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2015/33.pdf

Ткаченко Н. М., Гуріна Н. В. Історичний генезис понять «витрати» і «затрати»: обліково-економічний аспект. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4278

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. Верховна Рада України (офіційний сайт). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0027-00#Text

Концептуальна основа фінансової звітності (прийняття від 01.09.2010). Верховна Рада України (офіційний сайт). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Економічні науки