Багатофакторний аналіз ефективності використання виробничих запасів на підприємстві

Автор(и)

  • О. Г. Федорченко

Ключові слова:

виробничі запаси; матеріаловіддача; матеріаломісткість; аналіз; управління

Анотація

Виробничі запаси займають значну частину у структурі витрат підприємств, а ефективність їх використання напряму впливає на прибутковість суб’єкта господарювання. У статті проаналізовано систему показників, яка характеризує ефективність використання виробничих запасів. Визначено місце матеріальних витрат у собівартості продукції виробничих підприємств. Розглянуто місце управлінського обліку в системі ефективного використання виробничих запасів. Зазначено рекомендації щодо вдосконалення ефективності використання виробничих запасів.

Посилання

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999, дата оновлення 03.11.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0751-99 (дата звернення 03.10.2022).

Кудлаєва Н., Андрицька В. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління запасами. Молодий вчений. 2020. № 12(88). С. 142–145.

Безкоровайна Л. В. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів та напрямки його вдосконалення. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2016. № 4 (19). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ eui_2016_4_3 (дата звернення 11.10.2022).

Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 11.10.2022).

Польова Т. В., Рєзнік А. С. Оцінка ефективності використання виробничих запасів як підґрунтя для прийняття зважених управлінських рішень. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2017. Випуск 2(8). С. 106–112.

Облік, аналіз, аудит у забезпечені безперервності діяльності: монографія / за заг. ред Є. Є. Іоніна. Вінниця: Твори. 2021. 244 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Економічні науки