Оцінні метафоричні позначення образу жінки в українській та німецькій лінгвокультурах

Автор(и)

  • К. І. Безбах

Ключові слова:

метафора; образ жінки; метафорична одиниця; метафоричне позначення; лексична одиниця

Анотація

У пропонованому дослідженні подана інформація про оцінні метафоричні позначення образу жінки в українській та німецькій лінгвокультурах, функціональну та оцінну характеристику метафоричних одиниць на позначення образу жінки в порівнюваних лінгвокультурах. Об’єктом дослідження виступають функціональні та лексико-семантичні особливості зазначених метафоричних одиниць у порівнюваних мовах. Методологічною основою роботи є описовий метод – для точного та повного опису лексичних одиниць, що є підґрунтям для комплексної презентації результатів дослідження, зіставний метод – для виявлення і висвітлення спільних та відмінних ознак мовних одиниць в обох мовах та кількісний аналіз – для порівняння функціональних та лексикосемантичних особливостей метафоричних позначень образу жінки в зіставлюваних мовах. Ці методи роблять можливим комплексний аналіз усіх метафоричних одиниць на позначення образу жінки.

Посилання

Безбах К. І. Метафоричні позначення образу жінки та гендерні стереотипи у німецькій та українській лінгвокультурах. ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 253 с.

Кравець Л. В. Динаміка метафори в українській поезії ХХ століття: монографія. Київ: Видавничий центр «Академія», 2012. 416 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Duden «Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. in 6 Bd» / hrsg. u. bearb. vom Wissenschaftl. Rat u. d. Mitarb. d. Mitarb. d. Dudenred. unter Leitung von Günther Drosdowski. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1977.

WBDUS – Küpper H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart, 1990

RSR Der Duden in 12 Bd.: Das Standardwerk zur deutschen Sprache / [hrsg. und bearb. von G. Drosdowski u. W. Scholze-Stubenrecht]. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1992. Bd. 11: Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik .

Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь. Харків, 1993. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Філологія