Досвід створення «Словника власних імен поетичних текстів Василя Стуса»

Автор(и)

  • Б. Л. Писаренко

Ключові слова:

власне ім’я; словникова стаття; поетонім; контекст; функція

Анотація

Розглянуто деякі аспекти онімографії (опис власних імен поетичних текстів). Запропоновано структуру і зміст словникової статті, що передбачають відображення у словнику парадигми іменування художнього об’єкта, надання енциклопедичної інформації, поетонімологічного коментаря, включення необхідного і достатнього контексту поетоніма. У роботі застосовано загальнофілологічні прийоми і методи ономастичних досліджень: систематизація і класифікація контекстів з поетонімами; контекстний аналіз; метод конструювання, аналізу й синтезу поетонімосфери; метод реконструювання зв’язків у парадигмі поетоніма й поетонімосфері. Зазначено проблеми i перспективи розвитку поетонімографії.

Посилання

Кравченко Е. О. Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса. Т. 1. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 288 c.

Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса. Т. 2 / ред. кол.: А. П. Загнітко (гол. ред.), Д. В. Козловська, Е. О. Кравченко, Г. В. Ситар. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 248 c.

Кравченко Е. О. Поетика зв’язків і відношень імені – тексту – поетонімосфери: дис. … д-ра філологічних наук зі спец. 10.02.15. Київ: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2017. 560 с.

Стус В. С. Твори. Т. 2. Час творчості. Dichtenszeit. Львів: ВС «Просвіта», 1999. 486 с.

Стус В. С. Твори. Т. 1. Кн. 1: Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть. Львів: ВС «Просвіта», 1994. 431 с.

Стус В. С. Твори. Т. 1. Кн. 2: Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958–1971). Львів: ВС «Просвіта», 1994. 302 с.

Загнітко А. П., Кравченко Е. О. Отношения и связи в поэтонимосфере: типологическая общность и отличие / Relacje i połączenia w poetonimosferze: cechy wspólne i różnice. Przegląd Rusycystyczny. 2021. Nr 4. С. 136– 166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Філологія