Особливості перекладу власних назв у художній літературі (на матеріалі книги Сергія Жадана «Депеш Мод»)

Автор(и)

  • О. В. Росоха

Ключові слова:

власна назва; переклад; художня література; структурно-семантичні особливості; іменник

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей перекладу власних назв у художній літературі на матеріалі україномовної книги Сергія Жадана «Депеш Мод». Актуальність обраної теми зумовлена з одного боку наростальним дослідницьким інтересом до ономастичного простору різних країн, а з іншого – відсутністю комплексного системного дослідження їхнього перекладу в мовній паралелі: українська–німецька–англійська мови. У праці висвітлено поняття оніму, а також визначено їхні способи перекладу в німецькомовному та англомовному текстах, зокрема: транскрипція, транслітерація, калькування, транспозиція та аналогова заміна. На основі зіставного методу було проаналізовано власні назви та їх переклад німецькою / англійською мовами.

Посилання

Жадан С. Депеш Мод. Харків: Фоліо, 2004. 122 с.

Zhadan Serhiy. Depeche Mode. Oosterhout: Glagoslav Publications B. V., 2013. 202 p.

Zhadan Serhij. Depeche Mode. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007. 191 S.

Бияк Н. Я. Особливості найменувань осіб в українській художній прозі та збереження їх функцій у німецькомовних перекладах: автореф. дис. … канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2004. 19 с.

Вегеш А. Ономастична територія Сергія Жадана. Науковий вісник Ужгородського університету. 2007. Вип. 16. С. 74–78.

Гаврилюк І. С. Поетонімні опозиції в художньому тексті: лінгвальні параметри типологізації: дис. … канд. філол. наук: 10.02.15. Вінниця, 2017. 210 с.

Кононенко В. Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана. Науковотеоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. 2018. Вип. 19. С. 17–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Філологія