Структурні особливості онімів в американському варіанті сучасної англійської мови (на матеріалі власних назв ресторанних закладів США)

Автор(и)

  • О. А. Соппа

Ключові слова:

онім; ергонім; структура; модель; словотворення

Анотація

Статтю присвячено поданню загальної характеристики онімних одиниць в американському варіанті сучасної англійської мови на фактичному матеріалі власних назв ресторанних закладів США із фокусуванням на окремих структурних аспектах аналізованої вибірки номінацій, сформованої на основі тематичних онлайн-баз і реєстрів. З’ясовано значущість такого виду онімів для сучасної американської комунікативної спільноти, за структурним критерієм виокремлено групи і типові для них моделі вибраних власних назв, проаналізовано їх кількісну репрезентацію.

Посилання

Бортнийчук О. М. Словообразование в современном английском языке. Киев: Наука, 2000. 198 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва: Русские словари, 1996. 289 с.

Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів: ПАІС, 2002. 228 с.

Подольская Н. В. Ономастика. Москва: Наука, 1978. 166 с.

Позніхіренко Ю. І. Передумови виникнення та розвиток ергонімії як розділу ономастики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 10. 2013. С. 210–214.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. Москва: Наука, 1973. 366 с.

Торчинський М. М. Українська ономастика: навчальний посібник. Київ: Міленіум, 2010. 138 с.

Торчинський М. М. Конотація онімної лексики. Наукові записки Вінницького державного пед. університету. ім. М. Коцюбинського. Сер.: Філологія. 2010. С. 25–32.

Торчинський М. М. Онімна система і критерії її аналізу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія «Мовознавство». 2014. № 2. С. 282–287.

Cambridge American English Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/ (дата звернення: 25.10.2021).

Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press, 2005. 1538 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Філологія