Особливості структури хештегів в англомовному політичному інтернет-дискурсі

Автор(и)

  • О. С. Уровський

Ключові слова:

інтернет-дискурс; хештег; політичний дискурс; соцмережа; структура

Анотація

У пропонованій статті на матеріалі англійськомовних хештегів із соціальних мереж Twitter та Instagram проаналізовано структурні особливості таких мікротекстів в рамках політичого інтернет-дискурсу. Методологічною основою роботи є структурно-граматичний аналіз, завдяки якому була проведена класифікація та систематизація лінгвістичного матеріалу. У результаті дослідження з’ясовано особливості побудови та вживання хештегів політичного інтернет-дискурсу. Виокремлено основні структурні групи відповідно до ярусів мови з урахуванням граматико-синтаксичних особливостей емпіричного матеріалу.

Посилання

Кісельова А. А. Хештег як ключовий елемент медіатексту у соціальних мережах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2019. Вип. 16. С. 96–98.

Давидюк Н. О. Функціональний потенціал хештегів. Вісник КНЛУ. 2017. Вип. 1. С. 32–44.

Кузнецова М. О. Прагматичний потенціал засобів текстової комунікації в соціальній мережі Twitter. Наукові записки. 2018. Вип. 164. С. 351–355.

Алексеєнко Ю. О. Хештеги як спосіб просування бренду у соціальних мережах Instagram та Facebook. Збірник наукових праць Логос. 2020. C. 144–146.

Гудзь Н. О. Інтернет-дискурс – невід’ємна складова сучасної комунікації. Науковий вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. Вип. 4. С. 228–232.

Карпенко М. Ю. Лінгвістичні особливості інтернет-дискурсу. Мова. 2016. № 26. С. 5–11.

Dijk T. A. van. Political discourse and ideology. Paper for Jornadas del. 1999. P. 178–189.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс: Текстуалізація реальності. Одеса, 2007. 156 c.

Давидюк Н. О. Хештеги як організуючі метадані медійного політичного дискурсу Твіттеру. Science and Education a New Dimension. Philology. 2016. Вип. 4(24). С. 60–64.

Тесленко Н. О. Хештег: мовний феномен і маркер пошукової системи. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Гельветика. 2020. Том 31(70). № 1. С. 135–141.

Шкворченко Н. М. Україномовні та англомовні хештеги: класифікація та компаративний аналіз. Dznamics of the development of world science. Vancouver. 2020. С. 1090–1097.

Хацер Г. О. Терміни-словосполучення в англомовному юридичному дискурсі. Вісник університету ім. Альфреда Нобеля. 2018. C. 282–283.

Плющ М. В. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. 202 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Філологія