Проблема класифікації художньої деталі в літературі

Автор(и)

  • Є. Л. Яцюк

Ключові слова:

художня деталь; імпліцитна художня деталь; характерологічна художня деталь; функціонально-семантична класифікація

Анотація

У пропонованому дослідженні розглянуто поняття художньої деталі та висвітлено актуальність проблеми її класифікації. Методологічною основою роботи є методи порівняння, синтезу та аналізу. За основу взято роботи таких науковців: Г. Авсентьєва, В. Кухаренко, А. Єсін, Л. Чернець, І. Щирова та ін. Аналіз наявних досліджень показав, що художня деталь виступає незамінним інструментом у створенні художнього образу та дає змогу окреслити і виділити індивідуальний стиль автора твору. Неоднозначність поняття феномену художньої деталі в літературі та можливість розглядати його із різних поглядів дає можливість дійти висновку про комплексність цього явища та передбачає його подальший розгляд.

Посилання

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/detail

Авксентьєва Г. Функціонування терміну художня деталь в літературознавстві. URL: http://histans.com/ News/20130601001611/20130601001611_1.pdf

Пасечник О. Основні підходи щодо класифікації художньої деталі. URL: http://dspace.onua.edu.ua/ bitstream/handle/11300/15247

Березняк М. А. Функции художественной детали в англоязычной прозе: автореф. канд. филол. наук. Одесса, 1985. 18 c.

Введение в литературоведение: учебное пособие / под ред. С. В. Чернец Москва: Высшая школа. 2004. 680 с.

Поспелов Г. Н. Введение в литературоведение. Москва: Высшая школа. 1988. 528 с.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.». 2-е изд., перераб. Москва: Просвещение, 1988. 192 с.

Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. Москва: Флинта: Наука. 2003. 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Філологія