Психоаналітична інтерпретація «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко

Автор(и)

  • І. І. Олійник

Ключові слова:

психоаналіз; модель психіки (за З. Фройдом); комплекс Електри; несвідоме; архетип

Анотація

Стаття присвячена психоаналітичній інтерпретації «Казки про калинову сопілку» О. Забужко. Установлено, що ідеї З. Фройда та К. Г. Юнга дають можливість зрозуміти поведінку головної героїні Ганни та її матері – Марії. Виявлено, що несвідома природа вчинків Ганни породжує гріховність, а образ матері Марії письменниця подає як засторогу. Розгорнуто градацію образів матері Марії – архетипу Великої Матері – України-матері. Це підтверджує актуальність і значущість твору, багатого на смисли.

Посилання

Просалова В. А. Методичні поради до вивчення курсу «теорія літератури (ідеї, концепції, школи)» для здобувачів ОП «Українська мова та література» СО «Магістр». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2021. 52 с.

Забужко О. С. Казка про калинову сопілку: повість. Київ: Факт, 2000. 82 с. URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3288

Анастасьєва Д. С. Інтертекстуальні зв’язки «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко. Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. Донецьк, 2011. Вип. 1. С. 13–18.

Радько Г. Архетипи та екзистенціали в «Казці про калинову сопілку» Оксани Забужко. Філологічні семінари. 2013. Вип. 16. С. 263–269.

Ференц Н. С. Сучасні методологічні засади літературознавства: навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету; упоряд. О. М. Чижмар; відповід. за вип. В. В. Барчан. Ужгород: Ґражда, 2021. 140 с.

Мхитарян О. Д., Яременко С. А. Специфіка художнього моделювання образів-антиподів у «Казці про калинову сопілку» О. Забужко. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). Миколаїв, 2015. Вип. 1(15). С. 101–104.

Багрій Я. Т. Психоаналіз: навч. посіб. Київ: ДП «Вид. дім “Персонал”», 2016. 138 с.

Усатенко Л. Трагізм долі двох сестер у повісті «Казка про калинову сопілку» Оксани Забужко. Наука. Освіта. Молодь. 2019. № 3. С. 135–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Номер

Розділ

Філологія