Семантичні особливості англійськомовних фразеологічних одиниць з нумеральним компонентом

Автор(и)

  • В. О. Павлова

Ключові слова:

фразеологічна одиниця; нумеральний компонент; семантика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню семантичних особливостей англійськомовних фразеологічних одиниць з нумеральним компонентом. Актуальність обраної теми зумовлена потребою в ґрунтовному аналізі особливостей фразеологізмів з нумеральним компонентом у сучасній англійській мові. У науковій розвідці розглянуто основні підходи до тлумачення поняття фразеологічної одиниці, з’ясовано місце нумеральних фразеологізмів у системі фразеологічних одиниць, визначено три тематичні групи фразеологізмів з нумеральним компонентом, проаналізовано використання числових компонентів у досліджуваних одиницях

Посилання

Bruening B. Idioms, Collocations and Structure. Natural Language & Linguistic Theory. 2020. V. 38, № 2. P. 365–424.

Fellbaum C. How Flexible Are Idioms? A Corpus-Based Study. Linguistics. 2019. № 4, V. 57. P. 735–767.

Венжинович Н. Ф. Простір і час в українській фразеології: лінгвокультурологічний аспект. Prostor in čas v frazeologiji: kolektivna monografija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016. S. 423–428.

Гарбера І. В. Концепт людина в українській літературній фразеології: соматичний код культури. Науковий вісник Ужгородського університету: серія: Філологія. 2020. Вип. 1(43). С. 80–85.

Ковалюк Ю. В. Онтологія ідіоматики в структурі лінгвістичної парадигми. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. 2015. № 740–741. С. 78–80.

Запухляк І. М. Структурні та семантичні особливості фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українських мовах: дис. … канд. філол. наук: 10.02.17. Вінниця, 2021. 252 с.

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. Київ: Наукова думка, 1973. 278 с.

Gries S. T. Phraseology and Linguistic Theory: A Brief Survey. Phraseology: An Interdisciplinary Perspective / Eds. F. Meunier, S. Granger. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2008. P. 3–25.

Прядко І. А. Шляхи творення семантики фразеологічних одиниць з нумеративним компонентом в українській мові. Учені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. 2007. Т. 20(59). № 6. С. 106–111.

Волощук І. П., Глінка Н. В., Усик Г. М. Фразеологічні словосполучення з нумеральним компонентом: лексико-семантичний та перекладацький аспекти. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2012. № 22. С. 109–113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Номер

Розділ

Філологія