Актуальні проблеми судового провадження у справах про адміністративні правопорушення

Автор(и)

  • Д. Л. Драч

Ключові слова:

судове провадження; справи про адміністративні правопорушення; правове регулювання; проблемні аспекти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем судового провадження у справах про адміністративні правопорушення. За допомогою загальнонаукових методів (аналіз, синтез, дедукція, індукція, діалектичний, системно-структурний методи) з’ясовано вплив нормативно-процесуальних проблемних аспектів на якість судового провадження; приватнонаукові методи (правове моделювання, формально-юридичний метод) сприяли аналізу судової практики, наукової літератури і проєктуванню необхідних законодавчих змін; спеціальні методи (кібернетичний, синергетичний методи) використовувалися для виявлення особливостей структури положень КУпАП та їх цільового призначення, формулювання перспектив їх удосконалення. Визначено й охарактеризовано проблеми судового провадження у справах про адміністративні правопорушення, досліджено новітні наукові джерела і судову практику та розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання судочинства у справах про адміністративні правопорушення.

Посилання

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 7 грудня 1984 року, № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122.

Пайда Ю. Ю. Деякі аспекти правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 1. С. 209–220.

Хомутянський В. В. Актуальні питання правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Правова просвіта. 2018. № 3. URL: http://www.pravo.nayka.com.ua/pdf/3_2018/12.pdf (дата звернення: 22.03.2023).

Постанова Вінницького апеляційного суду, № 135/3/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109420084 (дата звернення: 23.03.2023).

Постанова Оріхівського районного суду Запорізької області, № 323/2853/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102074141 (дата звернення: 25.03.2023).

Постанова Голосіївського районного суду м. Києва, № 752/6617/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95857795 (дата звернення: 25.03.2023).

Горкава В. В. Напрями вдосконалення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху. Traektoriâ Nauki = Path of Science. Section «Law». 2020. Vol. 6. No 2. С. 3001–3012.

Драч Д. Л. Прокурорський нагляд: український та європейський досвід. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 132–136.

Постанова Веселинівського районного суду Миколаївської області, № 472/223/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109739606 (дата звернення: 27.03.2023).

Грабчук О. В. Чи є необхідною участь прокурора при провадженні у справах про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП. 2018. URL: http://www.advokat-zt.com/prokuror-po-st-130-kupap.html (дата звернення: 27.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Номер

Розділ

Право