Щодо правових засад усиновлення дітей в Україні

Автор(и)

  • А. І. Стецюра

Ключові слова:

усиновлення; дитина-сирота; дитина; позбавлена батьківського піклування; усиновлювач; усиновлений

Анотація

Стаття присвячена особливостям судового розгляду справ про усиновлення в окремому провадженні цивільного судочинства. У статті розглянуто сутність усиновлення, досліджено процесуальний порядок розгляду судами справ про усиновлення, а також розкрито юридичні наслідки для усиновленого та усиновлювача. Під час написання статті було використано такі методи: систематизації, структурно-функціональний, емпіричний, а також метод сходження від абстрактного до конкретного. Автором зроблено висновок, що розгляд судом справ про усиновлення у порядку окремого провадження має свою специфіку, яка досить часто не враховується суддями під час розгляду таких справ.

Посилання

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996 рік. № 30. Ст. 141.

Mykoluk S. Analysis of the forms of placement of the orphans and deprived of parental care children and its effectiveness in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Latvia, 2015. С. 101–106.

Конвенція про права дитини, прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002. № 2947-III. Відомості Верховної Ради України. 2002 рік. № 21–22. Ст. 135 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/905-2008-%D0%BF#n16

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF#Text

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004 рік. № 40–41, 42. Ст. 492.

Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003 рік. № 40–44. Ст. 356.

Чванкін С. А. Розгляд судом справ про усиновлення. Електронна бібліотека Київського районного суду міста Одеси. 2016 рік. URL: https://www.kievskiysud.od.ua/press-department/all-news/1876-rozglyad-sudom-spravpro-usinovlennya

Савченко Л. А. Таємниця усиновлення. За і проти. Сучасні питання економіки і права / Л. А. Савченко, Т. В. Шевченко. 2013 рік. С. 122–126.

Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001 рік. № 25–26. Ст. 131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Номер

Розділ

Право