Поняття сільськогосподарського товаровиробника як суб’єкта оподаткування

Автор(и)

  • Л. В. Почапська

Ключові слова:

сільськогосподарські товаровиробники; оподаткування; угіддя; єдиний податок; фермерське господарство

Анотація

У цьому дослідженні конкретизовано поняття сільськогосподарського товаровиробника як платника податків на основі національного законодавства, наукової літератури та світової практики. Методологічною основою роботи є сукупність загальних та спеціальних методів дослідження, зокрема: ретроспективний, порівняння, узагальнення, аналізу та синтезу, формально-логічний. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування порівняльного методу, який дає можливість обрати найбільш комплексне визначення сільськогосподарського товаровиробника. Додатково досліджено можливість віднесення фізичної особи до категорії сільськогосподарського товаровиробника. На підставі дослідження запропоновано визначення сільськогосподарського товаровиробника як платника податків.

Посилання

Шульга В. Підтримка аграрного сектору в умовах воєнного стану: шо варто знати? Сайт «Ліга Закон». 2022. 21 листопада. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/213396_pdtrimka-agrarnogo-sektoru-v-umovakh-vonnogostanu-shcho-varto-znati

Огляд непрямих втрат від війни в сільському господарстві України. Центр досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр). 2022. 10 листопада. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/ Losses_report_issue2_ua-1.pdf

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 року № 1877-IV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15

Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»: Закон України від 02.11.2000 р. № 2090-ІІІ. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/ 97-%D0%B2%D1%80#Text

Єрмоленко В. М. Загальна характеристика суб’єктів аграрного права. Аграрне право України: підручник / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. Київ: Юрінком Інтер, 2010. С. 79–102.

Статівка А. М. Сільськогосподарський товаровиробник. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови) та ін. Харків: Право, 2019. С. 596–598.

Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Філюк О. С. Юридичне забезпечення захисту майнових прав сільськогосподарських товаровиробників. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2021. 215 с. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_filyuk.pdf

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі: Закон України від 08.12.2015 р. № 867-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/867-19#Text

Хрипко С. І. Загальна характеристика фермерського господарства за законодавством Європейського Союзу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2012. Вип. 173. Ч. 2. С. 117–123.

Чабаненко М. М. Сільськогосподарський виробник як аграрно-правова категорія. Актуальні проблеми держави і права. 2014. С. 137–145.

Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: наук.-навч. посіб. Львів: ПАІС, 2005. 368 с.

Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. № 742-IV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15#Text

Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві мисливстві, лісовому і рибному господарстві – Реєстр АГРО: Наказ Державної служби статистики України від 02.07.2012 р. № 278. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0278832-12#Text

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Номер

Розділ

Право