Роль ЮНЕСКО у збереженні пам’яток культурно-історичної спадщини в Україні

Автор(и)

  • В. С. Боднарчук

Ключові слова:

ЮНЕСКО; культурна спадщина; воєнні конфлікти; Україна; пам’ятки культури; туристичні пам’ятки

Анотація

У статті розкривається роль та значення ЮНЕСКО та світової громадськості у збереженні пам’яток культурно-історичної спадщини, які зазнають руйнації у місцях воєнних конфліктів. Особлива увага приділена пам’яткам всесвітньої культурної спадщини України, яким загрожує руйнація під час бойових зіткнень. Проаналізовано масштаби втрат культурного потенціалу України на цьому етапі та намічені шляхи збереження культурної спадщини, зокрема за допомогою привернення уваги широкого загалу до цієї проблеми. Особлива увага звернена на дані, зібрані ЮНЕСКО, про пошкоджені культурні об’єкти в Україні.

Посилання

Баланюк Ю. С. Політико-правові механізми формування та збереження об’єктів нерухомої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні: автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2016. 22 с.

Литовченко В. В. Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини в Україні (1954– 2010 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. Миколаїв, 2015. 20 с.

Співробітництво України з ЮНЕСКО. Офіційний сайт Постійного представництва України при ЮНЕСКО. URL: https://unesco.mfa.gov.ua/, https://unesco.mfa.gov.ua/en/ukraine-and-unesco-cooperation

Damaged cultural sites in Ukraine verified by UNESCO. URL: https://www.unesco.org/en/articles/damagedcultural-sites-ukraine-verified-unesco; http://unesco.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/02/Progress Report 2022-eng.pdf

Зорінець С. Україна в ЮНЕСКО: перспективи співробітництва та діяльність щодо внесення об’єктів до Списку Всесвітньої Спадщини. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2015. Вип. 9. С. 71–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини